IMDb rmer
or
Movie Significance Index 0.8 Top 250 250

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen (2020) 
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Demon Train Arc (World-wide, English title)

Year: 2020

Genre:

Country:

Duration: 117 min.

US box-office: $47.7m

Directed by: Haruo Sotozaki

Cast: Natsuki Hanae, Akari Kitô, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Satoshi Hino, Takahiro Sakurai, Katsuyuki Konishi, Saori Hayami0/2, Ken'ichi Suzumura, Tomokazu Seki, Tomokazu Sugita, Toshiyuki Morikawa, Rina Satô, Shin'ichirô Miki, Houko Kuwashima

236 8.0
Rank: 243     Rating: 8.0
250 8.0

Count of charts: 176

First chart: Jun 26, 2021

Latest date of entering: Jan 17, 2022

Last chart: Feb 28, 2022

Earliest date of highest position: Jul 12, 2021

Count of charts in highest position: 1

Biggest up: 3

Biggest down: -4

Date Position Change Rating Votes
2021-06-26 238 * 8.0 25153
2021-06-27 238 - 8.0 25348
2021-06-28 238 - 8.0 25560
2021-06-29 238 - 8.0 25713
2021-06-30 238 - 8.0 25867
2021-07-01 238 - 8.0 26024
2021-07-02 238 - 8.0 26160
2021-07-03 238 - 8.0 26306
2021-07-04 238 - 8.0 26455
2021-07-05 238 - 8.0 26620
2021-07-06 238 - 8.0 26774
2021-07-07 238 - 8.0 26917
2021-07-08 239 ↓1 8.0 27025
2021-07-09 239 - 8.0 27162
2021-07-10 237 ↑2 8.0 27292
2021-07-11 237 - 8.0 27437
2021-07-12 236 ↑1 8.0 27578
2021-07-13 237 ↓1 8.0 27708
2021-07-14 238 ↓1 8.0 27860
2021-07-15 238 - 8.0 27932
2021-07-16 238 - 8.0 28143
2021-07-17 240 ↓2 8.0 28287
2021-07-18 241 ↓1 8.0 28448
2021-07-19 242 ↓1 8.0 28612
2021-07-20 242 - 8.0 28745
2021-07-21 246 ↓4 8.0 28882
2021-07-22 245 ↑1 8.0 29029
2021-07-23 243 ↑2 8.0 29154
2021-07-24 243 - 8.0 29276
2021-07-25 246 ↓3 8.0 29430
2021-07-26 245 ↑1 8.0 29581
2021-07-27 245 - 8.0 29699
2021-07-28 246 ↓1 8.0 29810
2021-07-29 246 - 8.0 29934
2021-07-30 248 ↓2 8.0 30053
2021-07-31 248 - 8.0 30158
2021-08-01 249 ↓1 8.0 30279
2021-08-08 250 * 8.0 30936
2021-08-09 249 ↑1 8.0 31090
2021-08-10 249 - 8.0 31206
2021-08-11 248 ↑1 8.0 31317
2021-08-12 248 - 8.0 31414
2021-08-13 248 - 8.0 31511
2021-08-14 248 - 8.0 31617
2021-08-15 248 - 8.0 31765
2021-08-16 249 ↓1 8.0 32003
2021-08-17 248 ↑1 8.0 32087
2021-08-18 247 ↑1 8.0 32223
2021-08-19 246 ↑1 8.0 32305
2021-08-20 246 - 8.0 32384
full table