IMDb rmer
or
Current Top 250 250

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan: Tsuioku Hen (1999) (TV series) 
Rurôni Kenshin: Reminicense (Japan, English title)

0 users watched this movie, 0 users owned this movie,
0 users rated this movie.

Year: 1999

Genres: Animation / Action

Country: Japan

Duration: 118 min.

Cast: Mayo Suzukaze, Junko Iwao, Nozomu Sasaki, Masami Suzuki, Shûichi Ikeda, Tomokazu Seki, Wataru Takagi, Ryusei Nakao, Hirotaka Suzuoki, Akari Hibino, Minoru Uchida, Tetsuya Iwanaga, Satoshi Tsuruoka, Mitsuaki Hoshino, Hiromi Setsu

113 8.6
Rank: 215 142     Rating: 8.5 8.6
215 8.5

Count of charts: 1369

First chart: Oct 09, 2018

Latest date of entering: Oct 09, 2018

Last chart: Jun 30, 2022

Earliest date of highest position: Oct 10, 2018

Count of charts in highest position: 4

Biggest up: 11

Biggest down: -50

Date Position Change Rating Votes
2018-10-09 114 * 8.6 10986
2018-10-10 113 ↑1 8.6 10988
2018-10-11 113 - 8.6 10989
2018-10-12 113 - 8.6 10991
2018-10-13 113 - 8.6 10995
2018-10-16 114 ↓1 8.6 11004
2018-10-17 114 - 8.6 11005
2018-10-18 115 ↓1 8.6 11007
2018-10-19 114 ↑1 8.6 11007
2018-10-20 114 - 8.6 11011
2018-10-21 114 - 8.6 11013
2018-10-22 114 - 8.6 11016
2018-10-23 114 - 8.6 11020
2018-10-24 114 - 8.6 11020
2018-10-25 114 - 8.6 11022
2018-10-26 115 ↓1 8.6 11025
2018-10-27 115 - 8.6 11026
2018-10-28 116 ↓1 8.6 11029
2018-10-29 116 - 8.6 11031
2018-10-30 117 ↓1 8.6 11033
2018-10-31 117 - 8.6 11036
2018-11-01 117 - 8.6 11039
2018-11-02 117 - 8.6 11038
2018-11-03 117 - 8.6 11039
2018-11-04 117 - 8.6 11042
2018-11-05 117 - 8.6 11046
2018-11-06 117 - 8.6 11049
2018-11-07 117 - 8.6 11050
2018-11-08 117 - 8.6 11051
2018-11-09 117 - 8.6 11053
2018-11-10 117 - 8.6 11054
2018-11-11 118 ↓1 8.6 11061
2018-11-12 118 - 8.6 11066
2018-11-13 118 - 8.6 11067
2018-11-14 118 - 8.6 11072
2018-11-15 118 - 8.6 11075
2018-11-16 118 - 8.6 11082
2018-11-17 118 - 8.6 11083
2018-11-18 117 ↑1 8.6 11084
2018-11-19 117 - 8.6 11091
2018-11-20 117 - 8.6 11093
2018-11-21 117 - 8.6 11097
2018-11-22 117 - 8.6 11099
2018-11-23 118 ↓1 8.6 11100
2018-11-24 118 - 8.6 11100
2018-11-25 120 ↓2 8.6 11104
2018-11-26 119 ↑1 8.6 11105
2018-11-27 119 - 8.6 11108
2018-11-28 120 ↓1 8.6 11109
2018-11-29 120 - 8.6 11110
full table